DIGITAL MANUAL: SOUTACHE – ONE STEP BEYOND / SKRYPT: SOUTACHE – KROK NAPRZÓD

DIGITAL MANUAL: SOUTACHE – ONE STEP BEYOND / SKRYPT: SOUTACHE – KROK NAPRZÓD

Double-sided and spatial forms: 30 advanced exercises. Take a look at more informations. Formy dwustronne i przestrzenne: 30 ćwiczeń dla zaawansowanych. Zobacz więcej informacji.