Three-coloured scarf / Trójkolorowy szalik

Three-coloured scarf / Trójkolorowy szalik

THREE-COLOURED SCARF / TRÓJKOLOROWY SZALIK
Simple three-coloured scarf. Watch more pictures. Prosty szalik w trzech kolorach. Zobacz więcej zdjęć.