"WIELKA SZTUKA" / "GREAT ART"

„WIELKA SZTUKA” / „GREAT ART”

An embroidered pattern based on a painting by Leonardo da Vinci „Lady with an Ermine” on the flap. Take a look at how the bag was created. Na klapce haftowany wzór na bazie obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem” (zwany. Zobacz jak powstawała torebka.