Are the handcrafted items really expensive? / Czy rękodzieło jest rzeczywiście drogie? by tender December, Alina Tyro-Niezgoda

Are the handcrafted items really expensive? / Czy rękodzieło jest rzeczywiście drogie?

See the movie / Zobacz film.

If you agree, feel free to share / Jeśli popierasz, nie wahaj się udostępnić.