Asymmetrical colours shawl / Szal Niesymetryczne kolory by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

ASYMMETRICAL COLOURS / NIESYMETRYCZNE KOLORY

Shawls warm and large almost like blankets. Take a look at how the scarves ware created. Szale ciepłe i duże niemal jak koce. Zobacz jak powstawały szaliki.