Painting with acryl shawl / Szal Malowanie akrylem by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

PAINTING WITH ACRYL / MALOWANIE AKRYLEM

Beautiful, expressive patterns and unusual color effects: colors permeate and change gently both over the length and width of the shawl, thanks to which each part of the shawl differs from the others. Take a look at how the tube shawls ware created. piękne, wyraziste wzory i niezwykłe efekty kolorystyczne: kolory przenikają się i zmieniają delikatnie zarówno na długości jak i na szerokości szala, dzięki czemu każda część szala różni się od pozostałych. Zobacz jak powstawały szale.