"Asymmetrical colours" shawl / Szal "Niesymetryczne kolory" by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda More / Więcej: https://tenderdecember.eu/painting-with-acryl-malowanie-akrylem/ To buy / Aby kupić: https://tenderdecember.eu/shop/produkt/acrylic-xxl-shawl-color-blue-gray-lime-akrylowy-szal-xxl-w-tonacji-blekitu-szarosci-limonki/

PAINTING WITH ACRYL / MALOWANIE AKRYLEM

Beautiful, expressive patterns and unusual color effects: colors permeate and change gently both over the length and width of the shawl, thanks to which each part of the shawl differs from the others. Take a look at how the tube shawls ware created. piękne, wyraziste wzory i niezwykłe efekty kolorystyczne: kolory przenikają się i zmieniają delikatnie zarówno na długości jak i na szerokości szala, dzięki czemu każda część szala różni się od pozostałych. Zobacz jak powstawały szale.