Painting with cotton shawl / Szal Malowanie bawełną by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

PAINTING WITH COTTON / MALOWANIE BAWEŁNA

Universal, thin but warm, big cotton scarf  – if necessary, in the evening walk it can replace a jumper or even become a thin blanket. Take a look at how the tube shawls ware created. Uniwersalny, cienki, ale dający ciepło, wielki szal bawełniany – w razie potrzeby na wieczornym spacerze może zastąpić sweter albo nawet stanie się cienkim kocem Zobacz jak powstawały szale.