ZPAGETTI BLANKETS / NARZUTY ZPAGETTI

Zpagetti fabric, hand woven on a Schacht loom. Take a look at how the blanket was created. Koce i narzuty wykonane z włóczki Zpagetti. Zobacz jak powstawały narzuty.

bszmaciaki8