Digital manual: Soutache – one step beyond / Skrypt: Soutache – krok naprzód

Digital manual: “Soutache – one step beyond
Double-sided and spatial forms: 30 advanced exercises”

author: Alina Tyro-Niezgoda
Pdf file contains 142 pages, drawings and color photos to exercise.

Contents:

Introduction
Ways to get rid of the underside
The basic principles of creating 3D forms
Technical details regarding creating 3D forms
A detailed description of how to make an oblong 3D element (ellipsoid)
A few tips on using the exercise descriptions
The author

Exercise
1. Double-sided designs
1.1. Simple double-sided earrings
1.2. Symmetrical double-sided designs: blue leaves earrings
1.3. Asymmetrical double-sided designs: an orange pendant

2. Solids with planar Aides
2.1. A black and light green cube
2.2. A beige dodecahedron
2.3. Blue pyramids
2.4. A green and orange casket (prism)

3. Open accordion designs
3.1. Fanciful circles
3.2. Spatial spirals
3.3. Simple flowers: asters
3.4. Cones
3.5. Cylinders and hyperboloids
3.6. A narcissus
3.7. Triple flowers
3.8. Interlace

4. Closed accordion designs
4.1. An ellipsoid
4.2. A sea anemone
4.3. A doughnut (torus)
4.4. A doughnut-like bangle
4.5. A plum
4.6. A strawberry

5. Spherical designs
5.1. A cylinder
5.2. A “fuzzy” sphere
5.3. A UFO sphere
5.4. A true sphere

6. Designs made with the long cord  method
6.1. A shell

7. Complex spatial designs
7.1. A squid
7.2. A column
7.3. A stingray
7.4. A rose
All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced, translated or used in any form or by any means-graphic, electronic or mechanical, including: photocopying, recording, taping of information on storage and retrieval systems – without the written permission of the publisher. The written instructions, photographs, designs, patterns and designs in this volume are intended for the personal use of the reader and may be reproduced for that purpose only.

okladka_ang

To buy visit our shop >>

 

E-skrypt “Soutache – krok naprzód
Formy dwustronne i przestrzenne: 30 ćwiczeń dla zaawansowanych”

aut. Alina Tyro-Niezgoda
Plik .pdf zawiera 142 strony, rysunki i kolorowe zdjęcia do ćwiczeń.

Spis treści:

Wstęp
Sposoby na pozbycie się spodniej strony
Podstawowe zasady tworzenia form 3D
Szczegóły techniczne dotyczące tworzenia
form przestrzennych
Szczegółowy opis wykonania obłego elementu trójwymiarowego (elipsoida)
Kilka wskazówek jak posługiwać się opisem cwiczeń
O autorce

Ćwiczenia
1. Projekty dwustronne
1.1. Proste kolczki dwustronne
1.2. Symetryczne projekty dwustronne – kolczyki Niebieskie Listki
1.3. Niesymetryczne projekty dwustronne – pomarańczowy wisior

2. Bryły o prostych ścianach
2.1. Czarno-Pistacjowy Sześcian
2.2. Beżowy Dwunastościan
2.3. Niebieskie Piramidki
2.4. Zielono-Pomarańczowe Puzderko

3. Projekty harmonijkowe otwarte
3.1. Fantazyjne Koła
3.2. Przestrenne spirale
3.3. Proste kwiaty – Astry
3.4. Formy stożkowe
3.5. Tuby i Hiperboloidy
3.6. Narcyz
3.7. Kwiaty Potrójne
3.8. Plecionki

4. Projekty harmonijkowe zamknięte
4.1. Elipsoida
4.2. Ukwiał
4.3. Donat
4.4. Bransoletka a’la Donat
4.5. Śliwka
4.6. Truskawka

5. Projekty kuliste
5.1. Walec
5.2. “Puchata” Kula
5.3. Kula “Ufo”
5.4. Prawdziwa Kula

6. Projekty wykonywane metoda długiego sznurka
6.1. Muszla

7. Złożone projekty przestrzenne
7.1. Squid
7.2. Kolumna
7.3. Płaszczka
7.4. Róża

Uwaga! Cała zawartość merytoryczna i materiał zdjęciowy, chronione są prawem autorskim. Każde przetworzenie sprzeczne z prawem autorskim, powielanie, tłumaczenie, użyczanie, rozpowszechnianie itp., dokonywane bez zgody Wydawnictwa jest zabronione. Dozwolone jest powielanie projektów wyłącznie na użytek własny.

okladka_pl

Aby kupić odwiedź nasz sklep >>