PAINTED WITH COTTON / MALOWANE BAWEŁNĄ

PAINTED WITH COTTON / MALOWANE BAWEŁNĄ

Shawls  not only for tourists in the moderate climatic zone 🙂 Take a look at how the shawls ware created. Szale nie tylko dla turystów w umiarkowanej strefie klimatycznej 🙂 Zobacz jak powstawały szale.