Home decorations / Dekoracje domu

MANDALA WALL BATIK / BATIK NA ŚCIANĘ, MANDALA
The wonderful peace and symmetry of the mandala never gets boring. Watch more >> Cudowny spokój i symetria mandali nigdy się nie nudza. Zobacz więcej >>

TABLE BATIK PAINTING / BATIK NA STÓŁ
Batik is not only wall decorations. They can make our lives more enjoyable in many other ways. Watch more >> Batik to nie tylko dekoracje na ścianę. Mogą umilić nam życie na wiele innych sposobów. Zobacz więcej >>

NOSTALGIC WALL BATIK / NOSTALGICZNY BATIK NA ŚCIANĘ
Autumn has come. It’s hard to resist the nostalgia. Watch more >> Nadeszła jesień. Trudno się oprzeć nostalgii. Zobacz więcej >>

COLOUR WALL BATIK / KOLOROWY BATIK NA ŚCIANĘ
New skills mean new projects. Now it’s time for batik.. Watch more >> Nowe umiejętności to nowe projekty. Przyszedł czas na batik. Zobacz więcej >>

NEW TECHNIQUE – BATIK / NOWA TECHNIKA – BATIK
Expanding horizons in Łucznica and first independent attempts. Watch more >> Rozszerzanie horyzontów w Łucznicy oraz pierwsze próby samodzielne. Zobacz więcej >>

WALL, BLUE MANDALA / NIEBIESKA MANDALA NA ŚCIANĘ
Here are four identical panels that you can hang on the wall in the chosen configuration: (vertically, horizontally, in a square), choosing any arrangement of elements and any appearance (including the form of a mandala). The work on this project lasted almost half a year . Watch more >> Oto cztery identyczne panele, które możesz zawiesić na ścianie w wybranej konfiguracji: (w pionie, w poziomie, w kwadracie), wybierając dowolne ułożenie elementów i dowolny wygląd (w tym formę mandali). Praca nad tym projektem trwała prawie pół roku. Zobacz więcej >>

WALL, SOFT MANDALA / MIĘKKA MANDALA NA ŚCIANĘ
This was one of the most labour-intensive ideas that came to my mind! Work on it took nearly two months and started from weaving a woolen base on a wooden frame, which served as a hoop to stiffen the fabric. Watch more >>. To był jeden z najbardziej pracochłonnych pomysłów, jaki przyszedł mi do głowy! Praca nad nim trwała prawie dwa miesiące i rozpoczęła się od tkania wełnianej bazy na drewnianej ramie, która pełniła rolę usztywniającego tkaninę tamborka. Zobacz więcej >>.

ZIELONA MANDALA
Two-piece textile mandala, to hang on the wall. Watch more >> Dwuczęściowa tekstylna mandala, do powieszenia na ścianie. Zobacz więcej >>

TEXTILE DRINK COASTER / TEKSTYLNE PODKŁADKI PDO SZKLANKI
Visual impressions are also important during a meal, which largely depend on how nicely we decorate the table and what details we use to make an aesthetically interesting impression. Take a look. Istotne w czasie posiłku są również wrażenia wizualne, które w dużej mierze zależą też od tego jak sympatycznie udekorujemy stół i jakich drobiazgów użyjemy, aby robił on ciekawe estetycznie wrażenie. Zobacz.

BEADED TABLE MATS / KORALIKOWE PODKŁADKI NA STÓŁ 
Visual impressions are also important during a meal, which largely depend on how nicely we decorate the table and what details we use to make an aesthetically interesting impression. Take a look. Istotne w czasie posiłku są również wrażenia wizualne, które w dużej mierze zależą też od tego jak sympatycznie udekorujemy stół i jakich drobiazgów użyjemy, aby robił on ciekawe estetycznie wrażenie. Zobacz.

COLOURFUL CUSHIONS / KOLOROWE PODUSZKI 
Series of cushions which will not only become a decoration of the room, but also perfectly fulfill their function, if you want to take a nap on the couch. Take a look. Serię poduszek, które nie tylko staną się ozdobą pokoju, ale także świetnie spełnią swoją funkcję, jeśli zechcesz zdrzemnąć się na kanapie. Zobacz.