Home decorations / Dekoracje domu

WALL, BLUE MANDALA / NIEBIESKA MANDALA NA ŚCIANĘ
Here are four identical panels that you can hang on the wall in the chosen configuration: (vertically, horizontally, in a square), choosing any arrangement of elements and any appearance (including the form of a mandala). The work on this project lasted almost half a year . Watch more >> Oto cztery identyczne panele, które możesz zawiesić na ścianie w wybranej konfiguracji: (w pionie, w poziomie, w kwadracie), wybierając dowolne ułożenie elementów i dowolny wygląd (w tym formę mandali). Praca nad tym projektem trwała prawie pół roku. Zobacz więcej >>

WALL, SOFT MANDALA / MIĘKKA MANDALA NA ŚCIANĘ
This was one of the most labour-intensive ideas that came to my mind! Work on it took nearly two months and started from weaving a woolen base on a wooden frame, which served as a hoop to stiffen the fabric. Watch more >>. To był jeden z najbardziej pracochłonnych pomysłów, jaki przyszedł mi do głowy! Praca nad nim trwała prawie dwa miesiące i rozpoczęła się od tkania wełnianej bazy na drewnianej ramie, która pełniła rolę usztywniającego tkaninę tamborka. Zobacz więcej >>.

TEXTILE DRINK COASTER / TEKSTYLNE PODKŁADKI PDO SZKLANKI
Visual impressions are also important during a meal, which largely depend on how nicely we decorate the table and what details we use to make an aesthetically interesting impression. Take a look. Istotne w czasie posiłku są również wrażenia wizualne, które w dużej mierze zależą też od tego jak sympatycznie udekorujemy stół i jakich drobiazgów użyjemy, aby robił on ciekawe estetycznie wrażenie. Zobacz.

BEADED TABLE MATS / KORALIKOWE PODKŁADKI NA STÓŁ 
Visual impressions are also important during a meal, which largely depend on how nicely we decorate the table and what details we use to make an aesthetically interesting impression. Take a look. Istotne w czasie posiłku są również wrażenia wizualne, które w dużej mierze zależą też od tego jak sympatycznie udekorujemy stół i jakich drobiazgów użyjemy, aby robił on ciekawe estetycznie wrażenie. Zobacz.

COLOURFUL CUSHIONS / KOLOROWE PODUSZKI 
Series of cushions which will not only become a decoration of the room, but also perfectly fulfill their function, if you want to take a nap on the couch. Take a look. Serię poduszek, które nie tylko staną się ozdobą pokoju, ale także świetnie spełnią swoją funkcję, jeśli zechcesz zdrzemnąć się na kanapie. Zobacz.