An evening handbag with a gold frame / Wieczorowa torebka ze złotą ramą by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

AN EVENING HANDBAG WITH A GOLD FRAME / WIECZOROWA TOREBKA ZE ZŁOTĄ RAMĄ

A bag inspired by the great art. Or not by the art itself but by the way it is displayed with the use of decorative picture frames… Take a look at how the bag was created. Torebkę inspirowana wielką sztuką. A właściwie nie samą sztuką tylko sposobem jej eksponowania, czyli ozdobnymi ramami obrazów…  Zobacz jak powstawała torebka.