Are the handcrafted items really expensive? / Czy rękodzieło jest rzeczywiście drogie? by tender December, Alina Tyro-Niezgoda

Are the handcrafted items really expensive? / Czy rękodzieło jest rzeczywiście drogie? by tender December, Alina Tyro-Niezgoda