Asymmetrical colours shawl / Szal Niesymetryczne kolory by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

ASYMMETRICAL COLOURS / NIESYMETRYCZNE KOLORY

Shawls  warm and large almost like blankets. Take a look at how the shawls ware created. Szale ciepłe i duże niemal jak koce. Zobacz jak powstawały szale.