Evening metal purse / Wieczorowa torebka z metalu by tender December, Alina Tyro-Niezgoda

EVENING METAL PURSE / WIECZOROWA TOREBKA Z METALU

Evening handbag inspired by knight’s armor and chainmail. Take a look at how the bag was created. Wieczorowa torebka inspirowana urodą rycerskich zbroi i kolczug. Zobacz jak powstawała torebka.