NEW TECHNIQUE - BATIK / NOWA TECHNIKA - BATIK

NEW TECHNIQUE – BATIK / NOWA TECHNIKA – BATIK

NEW TECHNIQUE – BATIK / NOWA TECHNIKA – BATIK
Expanding horizons in Łucznica and first independent attempts. Watch more >> Rozszerzanie horyzontów w Łucznicy oraz pierwsze próby samodzielne. Zobacz więcej >>