Tender December for dogs / dla dogów

Autumn weather outside the window, although it’s only the beginning of September…. We can’t deny – winter is coming. And with it, come harsh times for those four-legged ones, which weren’t lucky enough to meet some good people to share their existence with. Fortunately, even in trouble there will be friends who will provide cares, assure a warm shelter and full bowl, if their activity will be financially supported.
Hence, starting from today, we will donate 5% of the profit from each sale to the polish foundation “Ratujemy dogi” (“We rescue the Great Danes”) www.ratujemydogi.org/, in order to make this and next Decembers more “tender” for dogs.

Za oknem pogoda jesienna, choć to dopiero początek września… Nie da się ukryć – idzie zima. A z nią ciężkie czasy dla tych czworonogów, którym los poskąpił spotkania z dobrymi ludźmi. Na szczęscie nawet w biedzie znajdą się przyjaciele, którzy zadbają o ciepły kąt i pełną miskę, jeśli tylko znajdą się chętni, aby wesprzeć ich działalność finansowo.
Dlatego od dziś 5% zysku z każdej sprzedaży przeznaczymy na rzecz fundacji “Ratujemy dogi” www.ratujemydogi.org/, aby ten i następne grudnie były dla dogów “tender” 🙂

ratujemy_dogi_banner588x120