“Great art” purse / Torebka “Wielka sztuka” by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

“WIELKA SZTUKA” / “GREAT ART”

An embroidered pattern based on a painting by Leonardo da Vinci “Lady with an Ermine” on the flap. Take a look at how the bag was created. Na klapce haftowany wzór na bazie obrazu Leonarda da Vinci „Dama z gronostajem”. Zobacz jak powstawała torebka.