SOUTACHE VARIATIONS / SUTASZOWE WARIACJE

SOUTACHE VARIATIONS / SUTASZOWE WARIACJE
Is the soutache embroidery technique good for do everything? Take a look at more pictures. Czy technika haftu sutaszowego jest dobra na wszystko? Zobacz więcej zdjęć.

kolumna9