Textile drink coaster / Tekstylne podkładki pod szklanki by Tender December, Alina Tyro-Niezgoda

TEXTILE DRINK COASTER / TEKSTYLNE PODKŁADKI PDO SZKLANKI

Visual impressions are also important during a meal, which largely depend on how nicely we decorate the table and what details we use to make an aesthetically interesting impression. Take a look. Istotne w czasie posiłku są również wrażenia wizualne, które w dużej mierze zależą też od tego jak sympatycznie udekorujemy stół i jakich drobiazgów użyjemy, aby robił on ciekawe estetycznie wrażenie. Zobacz.